­

Undervisningspakken

til fysik, kemi og naturfaglige fokusområder i 7. - 10. klasse
- i alt 190 filer på et USB-stik, klar til brug

Undervisningspakken indeholder elevøvelser til brug i udskolingen. Der er flere mapper med forsøgsbeskrivelser, gemt som PDF-filer på et USB-stik. Det hele er gennemprøvet og har givet mange elever gode oplevelser. Især 10. klasse er en succes, idet 230 skoler igennem tiden har købt materialet.

 

Teorien til alle elevøvelserne er her på domænet og er frit tilgængeligt - intet log in.

  usb stick
        

Mapper og filer

Der er rigtig mange gode ting i undervisningspakken, delt op i de forskellige klasser. Faktisk er der to forløb i 9. klasse. Den ene er den måde, undervisningen har været kørt på for et par år siden, den anden er et tilbud om 10 forskellige fællesfaglige fokusområder, og der er derfor meget mere, end man kan nå på et skoleår. 

 

Materialet i 10. klasse er noget for sig. Det første tilbud er gennemprøvet i mange år, og er det klassisk forløb med lys og lys under fysik. Det andet forløb er med mere organisk kemi, fokus på mad og sund levevis.

 

FP9 og FP10 er også med, både med pensumopgivelser, brev til censor, eksamensspørgsmål, tests. Der er også huskekort med atomer og molekyler, så ivrige elever nok skal få lært det hele.

 

Videoklip fra hjemmesiden er med på USB-stikket, så det er let at sætte dem ind i Power Point Præsentationer, eller hvis man vil se dem en dag, hvor nettet er nede eller for svagt.

  filoversigt
       

7

 

 

fysik7.dk

 

Eleverne i 7. årgang får en god introduktion til fysik og kemi, og i nogle emner går vi endda i dybden. Flere af emnerne er tæt på hverdagen, så man får oplevelsen af, at undervisningen er relevant.

 

Domænet fysik7.dk har teorien til emnerne i elevmappen. Hver øvelse har et nummer øverst i højre side, og det nummer kan man også finde på hjemmesiden.

 

Der er to fællesfaglige fokusområder med i fysik7.dk, men lærer eller elever kan jo selv vælge, om det skal være nogle andre. Man er velkommen til at kigge i mappen med navnet "natur9", hvor der er mange forskellige emner at vælge imellem.

 

07 front

         

8

 

 

fysik8.dk

Det første emne i 8. klasse er atomfysik. Det er rigtig godt at få styr på protoner, neutroner og elektroner, for så forstår man meget mere af kemien.

 

Derefter er der en introduktion til, hvad en del videnskab handler om, nemlig at måle og veje. Igen et kapitel med generel viden inden for fysikkens verden.

 

Syrer, baser og salte er grundlæggende kemi. Tidligere var det et af hovedemnerne i 9. årgang, men så kom der en ny læseplan med fokus på mad og sund kost, derfor måtte emnet ned i 8. klasse. Det samme er også sket med elektricitet og magnetisme.

 

Der er to fællesfaglige fokusområder i elevmappen til 8. årgang. Man er selvfølgelig velkommen til at vælge nogle andre fra natur9.dk.

 

Emnet elektronik kan evt. bruges som valgfag eller i en projektuge.

  07 front
       

9

 

 

fysik9.dk

Elevmappen med øvelser til fysik9.dk er et oplæg, som blev gennemført i tiden op til Covid-19. Det er et eksempel, som fungerer, viser erfaringen.

 

Der er fire fællesfaglige fokusområder, for det antal forlanger ministeriet. Mange lærere mener bare, at man kun kan nå tre emner på et skoleår. Det ene emne må man derfor gennemføre i 8. klasse og så bare repetere i 9. klasse.

 

Det kan godt lade sig gøre på en folkeskole, hvor eleverne generelt bliver på stedet i udskolingen. Efterskoler får generelt altid nye elever i 9. årgang, derfor må man gennemgå fire emner på ét skoleår.

 

På fysik9.dk og natur9.dk er der meget at vælge imellem. Lav et forløb efter interesse og behov.

  07 front
       

natur9.dk

Her i undervisningspakken er der ti forskellige fællesfaglige fokusområder at vælge imellem, klar til udskrivning. Enkelte emner kan udskrives både i A4-format, men også som hæfte på A4 papir.

 

Undervisningsministeriet forlanger, at vi underviser i 6 fællesfaglige fokusområder i 7. - 9. klasse, og at eleverne går til FP9-prøven i 4 af dem. Er man på en friskole, er man lidt mere frit stillet med hensyn til valg af emner.

 

Vi er glade for mad, og ernæring er et stort emne i vor hverdag. Der er to forslag her i natur9.dk, nemlig:

   *   Mad og mennesker

   *   Vi elsker mad

  09 natur
       

10

 

 

fysik10.dk

Der er god balance mellem fysik og kemi i læseplanen for 10. klasse. Emnerne er tæt på hverdagen, så man lærer noget, man kan relatere sig til.

 

Det er klassisk at have lyd og lys med i 10. årgang. Her i undervisningspakken er øret og øjet taget med, ikke så meget som biologi, men ud fra den fysiske funktion. Erfaringen er, at meget få elever kender noget særligt til øret og øjet fra deres tidligere undervisning i natur og teknik.

 

I over 10 år har fysik10.dk stort set været det eneste tilbud fra danske forlag. Derfor kan domænet fejre succes med salg til rigtig mange skoler. Igennem årene er materialet solgt til mere end 230 skoler.

  07 front
       

10plus.dk

Læseplanen til 10plus.dk er udarbejdet i samarbejde med en af danmarks største efterskoler. Der kom meget organisk kemi med, og lys fik tilføjet forsøg, som generelt er gymnasiestof.

 

Der er altså to forslag til undervisning i 10. skoleår. Man får begge med i undervisningspakken, og derfor kan man selv vælge, hvordan det skal afvikles. Nogle lærere fortæller, at de faktisk laver en blanding af fysik10 og 10plus.

  07 front
       

Atomfysik

De fleste elevmapper begynder med atomfysik. Man kan bruge forholdsvis lang tid på det i de mindre klasser, og i 9. og 10. årgang er det med som repetition.

 

Atomfysik er også kemi, for grundstofferne beskrives med fysik, men ender ofte som kemiske forbindelser i molekyler.

 

Det er en god idé at kombinere atomfysikken med memokortene. De almindelig grundstoffer bør eleverne kende, hvis de vil være i den bedre del af karakterskalaen.

 

Memokortene kan man have med i lommen, så man kan kigge på dem, når man kører hjem med bussen fra skole. Så har man styr på mange af grundstofferne og de mest almindelige molekyler som syrer, baser og salte.

  tests 10kl
       

Memo kort

 

Det er godt at kunne navnene på de mest almindelige grundstoffer og molekyler. Derfor har undervisningspakken et tilbud på to forskellige A4-ark, som helst skal udskrives på lidt tykt papir (160g) og klippes ud som huskekort.

 

Erfaringen med kortene er, at eleverne på kort tid får styr på mange af grundstofferne. Det er viden, som er vigtig både i hverdagen, men også hvis man vil i gymnasiet.

  memokort01
       

PDF-fil

og original

Elevøvelserne findes i to formater:
   *   PDF-fil
   *   Original-fil, generelt Microsoft Publisher eller Word

 

Filer i PDF-format kan læses med Acrobat Reader.
Mange skoler har printere, der kan udskrive PDF-filer fra et USB-stik.

 

Er man godt kendt med sin PC, så kan man redigere lidt i en PDF-fil. På den måde kan man slette og tilføje sider, så man får en elevmappe, der passer lige ind i læseplanen.

  pdf files
       

Microsoft Publisher

Elevøvelserne er sat op med et DTP program til layout.
DTP betyder: Desktop Publishing - noget med at man ved sit skrivebord kan sidde og udgive tryksager, hæfter og bøger.

 

Microsoft Publisher er ikke så kendt blandt lærere, desværre. Programmet har eksisteret i over 30 år, men fordi de fleste ikke arbejder ret meget med layout, billeder og illustrationer, så bruges det generelt ikke af lærere. De har andet at se til i dagligdagen.

 

Kender du Microsoft Publisher, så vil du glæde dig over originalfilen, så du kan ændre på tekst, illustrationer og indhold. Du kan lave din egen mappe med de forsøg, du har brug for. Sidenumre og indholdsfortegnelse kan ændres og tilpasses dit og elevernes behov.

  publisher
       
 

Forsøgsbeskrivelser og notater

Som det ses her til højre, bruger eleverne mappen med øvelses-beskrivelser i laboratoriet, så de ved, hvordan forsøgene skal udføres.

 

På den tomme side til venstre for øvelsesvejledningen kan man skrive notater evt. fra hjemmesiden, således at teorien og den praktiske øvelse kan overskues samtidig.

 
 
 

Bestil øvelserne

Underviser du og ønsker at bruge disse elevøvelser, så bestil undervisningspakken. Post Nord leverer varen til døren.

Læs mere i "pris på undervisningspakken".
Klik her . . .

  quickbrev2

 

Biologi, geografi, fysik og kemi

Kig i natur9.dk og se de fællesfaglige fokusområder. Der er en del at vælge imellem.

fokusomrder

total panorama extra1600dpi

Emnet med titlen "Vi elsker mad" er med under fysik9.dk. Der er en PDF-fil på 24 sider med materiale til emnet.
Her ses nogle af siderne . . .

vi elsker mad 1000

­