­

Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan

 

Vi bruger meget energi i hverdagen. Energi er nødvendigt for opretholdelsen af liv. Vi skal passe på vores forbrug af energi, for ellers er vi ødelægge Jorden og gøre den svær at bebo for de kommende generationer.

 

Danmarks energiforsyning

 

energi danmark2

Vor vigtigste energikilde er Solen. Den giver os lys og varme, vind og bølger på havet. Solen står bag næsten alle vore energikilder, tænk også på fotosyntesen, kul, råolie og naturgas.

 

De gamle landbrugskulturer i oldtiden tilbad Solen. Allerede dengang var de klar over Solen og dens betydning vor liv og virke her på Jorden.

 

I dag må vi tilbage til vedvarende energi og væk fra olie, benzin og dieselolie. Vi må tilbage til et bæredygtigt miljø.

 

Danmark satser meget på vindenergi. Vi får i dag ca. 39 % af vores elektricitet via vindkraft. Vi førende på verdensplan med hensyn til udnyttelse af vinden.

   

Vi har brugt kul i mange år i Danmark. Måske tror du, at kul er gammeldags, noget med damplokomotiver og sort røg.

 

Danske elkraftværker er kulfyrede, og dampen driver turbiner og generatorer til produktion af elektricitet.

   

Bilerne kører på benzin eller diesel, og det kommer de nok til lidt endnu.

 

Der er forsøg med elbiler, men batterierne er problemet. Det er hurtigere at tanke en bil end at oplade et batteri.

   

Træ bruges ofte til opvarmning og hygge rundt omkring i de danske hjem. Det er ikke kun spejdere, der tænder op og mødes rundt om den knitrende ild.

   

Ude i Vesterhavet er der naturgas. Vi bruger det mest til opvarmning i boligerne.

 

Som du ser på billedet her, kan man nogle steder finde olie og gas i undergrunden.

Tegning: Dong

   

Rugbrød og cykler hører sammen. I København udgør cyklerne 30% af den samlede trafik. Det lyder som en joke, at tage rugbrødsmotoren med i denne oversigt. Men vi skal være glade for, at mange er miljøbevidste og springer på cyklen i stedet for bus eller tog. Cykler er CO2-venlige og gør noget ved fedmeepidemien.

 

Oplysningen om de 30% er fra MetroXpress den 5. maj 2010.

  

Luftafkøling unden brug af strøm? Se denne video . . .

­