­

Vi tegner et atom

Hvad er et atom?

Ordet ”atom” er græsk og betyder ”udelelig”. Ja, for 150 år siden troede man, at et atom var udeleligt, men i dag ved vi, at et atom består af flere forskellige dele.

Et atom består af en kerne, og uden om kredser elektroner.

 

Partiklerne i et atom kaldes for elementar-partikler, og man mener at have fundet 19 forskellige.

 

Her behøver vi kun at snakke om 3, nemlig proton, neutron og elektron. Der er flere måder at tegne dem på, men herunder vises en af de velkendte måder.

   
Proton

Protonen er positivt elektrisk ladet. Antallet af protoner i atomets kerne fortæller os, hvilket grundstof det er, dermed også grundstoffets nummer i Det Periodiske System.

  • Ladning: positiv

  • Atomvægt: 1 unit

  • En ændring i antal: Et nyt grundstof

   
Neutron

Neutronen opgave er at holde sammen på atomkernen, fordi protonerne ellers frastøder hinanden. Denne specielle kræft hedder kort og godt kernekraft og udnyttets i atomkraftværker. Sker der en ændring i antallet af neutroner, har vi en variation af atomet, som kaldes en isotop, se under radioaktivitet.

  • Ladning: neutral

  • Atomvægt: 1 unit

  • En ændring i antal: Et isotop

   
Elektron

Elektronen cirkler rundt om kernen og vejer meget mindre end kernepartiklerne. Dens negative ladning gør, at den tiltrækkes af den positive proton. Er der lige mange protoner og elektroner, er atomet udadtil neutralt. Sker der en ændring i antallet af elektroner, har vi en variation af atomet, som kaldes en ion, se under syrer og baser.

  • Ladning: negativ

  • Atomvægt: 1/1836 unit

  • En ændring i antal: En ion

 

Se det hele i et videoklip . . .

­