Sådan bliver du amatørlaborant med fokus på

Vandanalyse

 

Vi bruger meget vand i Danmark. Og det skal være rent. En laborant undersøger, om vandet er i orden.

En almindelig dansker bruger ca. 130 liter rent vand i døgnet. Til mad og drikke, rengøring, brusebad og toiletbesøg.

 

Lær at analysere vandprøver

Vi skal i gang med at lave vandanalyser. I Danmark har verdens bedste drikkevand, og det skyldes vores gode grundvand. I mange andre lande drikker man overfladevand fra søer.

Drikkevand skal være rent, både kemisk og biologisk. Et professionelt laboratorium undersøger for både mineraler og bakterier. I vores kemitimer koncentrerer vi os om den kemiske analyse.

 

Et klip fra en professionel rapport

Vi skal lige se på et udsnit af en rigtig professionel rapport, som du vil møde i detaljer senere. Bemærk at den opgiver stoffer til venstre, dernæst mængden, måleenhed og til sidst grænseværdierne.

Det handler om ioner

Når vi kemisk undersøger vandprøver, påviser vi ioner. Derfor skal man vide, hvad en ion er.

En ion er et grundstof eller et molekyle, som har afgivet eller optaget en eller flere elektroner.

               - eller

En ion er et grundstof eller et molekyle, som har en elektrisk ladning, enten positiv eller negativ.

 

Her i kemitimerne skal vi lære at påvise følgende 7 ioner:

          •     pH, som er koncentrationen af brintioner

          •     Calcium-ioner

          •     Klor-ioner

          •     Sulfat-ioner

          •     Nitrat og nitrit

          •     Fosfat

Det lyder måske svært, men det er spændende og nemmere, end det lyder til.

 

Du skal lave kemisk analyse på følgende vandprøver:

          •     Drikkevand fra vandhanen

          •     Drikkevand på flaske

          •     Cola

          •     Havvand fra Vejle Fjord

          •     Vand fra svømmehallen

          •     Å-vand

          •     Vand fra en andedam

Vi afslutter det hele med en stor vandanalyse, hvor vi repeterer og sammenholder vor viden i en vandanalyse-rapport.

 

Vær forberedt på det værste

Cola kan ikke anbefales som drikkevand. Det er en af de konklusioner, vi når frem til her i afsnittet om vandanalyse. Vi påviser nemlig . . .

  • Der er fosforsyre i Cola. Det påviser vi med fosfat-prøven.
  • Væsken er alt for sur med en pH-værdi på omkring 2,5. Det usundt for tænder og mave.

 

Nyheder juni 2020

04 madmensk dump

Undervisningen
kører igen

9. klasse er i skole igen, og vi kigger en sidste gang på de fællesfaglige fokusområder. Eleverne skal forberede sig på at fremlægge foran videokamera, som agerer censor, der ser og hører alt. Den rigtige censor kommer jo ikke, så vi kan afholde FP9.
Se vores fokusområder. Klik her.

forurening01

Fjernundervisning
på Vejlefjordskolen i 7.-9. klasse

Vi har om teknologi her i maj måned 2020. I denne uge ser vi nærmere fysik, og der er sket rigtig meget siden år 2000. Følg med og vær nysgerrig.  Klik her.

460 celletitel

Cellen er unik

Dyrecellen og plantecellen har både ligheder og forskelle. Kik lige på denne enkle præsentation af cellen, DNA og gener.  Klik her.