­

Vands egenskaber

Vand er noget specielt

Vand er det eneste stof på Jorden, der findes udbredt i alle tre tilstandsformer:

Fast form: Is
Flydende form: Vand
Luftform:

Damp

Vand giver os mange gode oplevelser

Væsker er sjældne i naturen. Ud over vand er der kun kviksølv og brom. Næsten alle andre væsker er frembragt af mennesker.

Væsker har mange egenskaber fælles med luftarter. De kan flyde/strømme og molekylerne bevæger sig mellem hinanden. Væsker antager form efter de beholdere man hælder dem i; men i modsætning til gasser danner de selv en overflade foroven.

Og væskerne har et bestemt rumfang, som modstår sammenpresning selv ved meget høje tryk. Hvis trykket over en væske sættes meget ned, vil væsken koge.

Vand er et stort emne

Emnet vand er meget omfangsrigt og der er mange indgangsvinkler. Vi når ikke det hele i dette oplæg, men herunder ser du en "brain storm" over emnet vand.

Vandet vi bruger

 • Drikkevand, vandværk, pumper, vandrør

 • Vandforbrug, vandtryk

 • Spildevand og rensningsanlæg; opløseligt/uopløseligt affald; næringsstoffer i vand

Vandet i kredsløb

 • Vandet i jorden, grundvand

 • Planters og dyrs brug af vand

 • Fordampning, skydannelse, nedbør (tåge, regn, slud, sne)

 Vandet i naturen

Vandløb, sø og hav

 • Hvilke planter? -kendskab til alm. vandplanter, tilpasning til levested

 • Hvilke dyr? -tilpasning til levested: Omgivelser, føde, ånding, formering

Vand i jorden

 • Spiringsforsøg

 • Planters forskellige behov for vand

 • Indhold af vand i blade, frugter og vedmasse

 

Det er nemt og sjovt at lave forsøg med karse. Efter en uge er spirerne meget store.

   

Vands fysiske og kemiske egenskaber

 • Vands tilstandsformer: is, vand, damp
 • Vands massefylde (opdrift, flyde/synke)
 • Vands overfladespænding
 • Vands varmefylde
 • Smeltevarme og fordampningsvarme
 • Vands evne til at opløse luft
 • Vands kemiske sammensætning - vandmolekylet
 • Vand som opløsningsmiddel

Clips kan flyde på vand, selv om de er lavet af metal.

Vand og teknik

Energiproduktion

 • Vandmøller, dæmninger
 • Dampturbiner, elkraftværker

Skibe

 • Skibsskrogets form, strømlinethed
 • Fremdrift, hjuldamper, skibsskrue

Vand som måleenhed

Rumfangsmåling

 • Temperaturmåling
 • Smeltepunkt, frysepunkt 0oC
 • Kogepunkt 100oC
 • Varmefylde 1

   

10-tals-systemet

De kloge fysikere har vedtaget at bruge vand som udgangspunkt for sammenhængen mellem rumfang, mål og vægt. Det gør det hele nemmere at regne med, når værdierne passer ind i 10-talsystemet.

0-1-2-3-4-5-6-7-8-9
 

Man har vedtaget, at . . .

1 kubik-decimeter vand (ved 4oC) fylder 1 liter og vejer 1 kilogram.

measure 11 measure 12 measure 13
Rumfang Mål Vægt
1 dm3 1 ltr 1 kg
1 m3 1000 liter 1 ton
1 cm3 1 ml 1 g

 

  

Løst og fast om vand

 • Vand har ingen smag, farve eller lugt.
 • Vigtigt opløsningsmiddel for uorganiske syrer, baser og salte.
 • Vand ved en temperatur mellem 0 - 3,8 grader Celsius fylder mere end vand, som er lidt varmere.
 • Rent vand er en dårlig varmeleder.
 • Ved en forbrænding opstår der vand. F. eks. bliver det fugtigt, når man fyrer med gas.
 • Vand er livsvigtigt. Dyr og planter bruger vand.
 • 66 % af menneskets krop er vand.
 • Der er mere hav end landjord på vor klode.
 • Vand har haft en stor indflydelse på vort landskab.
 • Vi har haft istid.
 • Hvis al sne og is på Nordpolen og Antarktis smeltede, ville verdenshavene stige mange meter.
 • Udviklingslæren fortæller os, at der engang har været et urhav, hvor alt liv opstod.
 • Bibelen siger, at der har været en syndflod.
 • Dinosaurerne døde i en vandkatastrofe.
 • Der er mange forsteninger i jorden, dannet på grund af vands indgriben.
 • Mammutterne blev lynfrosset i is, selv om de levede i et subtropisk klima.
 • Børn og barnlige sjæle synes, at vand er sjovt at lege med.


Vandrutsjebane i Djurs Sommerland

­