­

Vi bruger elektricitet døgnet rundt

Her i kapitel 3 ser vi på elektricitet,
lige fra stærkstrøm til svagstrøm . . .

     •   Sådan laver man elektricitet
     •   3-faset vekselspænding
     •   transformatoren
     •   ensretning
     •   batterioplader
     •   elektronisk blinklys
     •   mobiltelefon
     •   energiomsætning

Elektricitet er en del af vor hverdag

Det moderne samfund har gjort sig afhængigt af elektricitet. Vi bruger elektricitet i hjemmet og på arbejdspladsen, i skole og i fritid.

 

Prøv bare at forestille dig, at du er uden elektricitet! Ingen hårtørrer, PC eller musik - ja fortsæt selv listen.

 

Årsagen til at elektricitet bruges alle vegne er, at elektricitet nemt kan laves om til noget andet end el. Vi varmer op med el, tænder lys med el og har små motorer til at køre for os på el.

 

Faktisk bruger vi næsten aldrig elektricitet, som det er. Vi laver om på den for at udnytte elektricitetens fordele og energi.

Fakta om Danmarks elforsyning

Vi bruger alle elektricitet i Danmark, og det blev i 2002 til 33.716.000.000 kWh (33.716 GWh). I gennemsnit bruger vi ca. 6.300 kWh hver.

 

Forbruget kan deles i 3 lige store dele:

     •   Boliger
     •   Industri
     •   Landbrug & gartneri, handel & service samt det offentlige

 

Danmark har 16 store kraftværker, 592 mindre kraftvarmeværker, 5.443 vindmøller, 123 industrielle værker samt 38 små vandkraftanlæg. Vindmøllerne laver ca. 20 pct. af det samlede danske elforbrug. Danmark har verdensrekord i %-andel af el lavet med vindmøller.

 

Elektriciteten sendes fra kraftværkerne ud til forbrugere gennem et forsyningsnet på 168.130 kilometer. De meste af nettet er jordkabler og ca. 1/4 er luftledninger. Danmark har to adskilte elsystemer henholdsvis øst og vest for Storebælt. Mod øst er vi forbundet med Sverige; mod vest er vi forbundet med Tyskland.

 

PC'en bruger elektricitet, og smart
skal den være med lys som styling!

 

 

 


De 3 kræfter inden for fysik

De kloge inden for atomfysik siger, at der grundlæggende kun er 3 kræfter i universet:

  1. Elektromagnetisme. Herunder tænkes på alt inden for elektricitet, magnetisme, radiobølger, lys, røntgen og gammastråling. Elektromagnetisme rækker dybt ind i atomfysik, kemi og biologi.
  2. Massetiltrækning. Vi kalder det også tyngdekraft. Jordens bane rundt om Solen skyldes, at de to store masser tiltrækker hinanden.
  3. Kernekræfter. Her er det kræfterne mellem atomkernens partikler; det der holder kernen sammen. Energien kan frigøres f.eks. i en atombombe.

Det er godt at have denne information i baghovedet, når vi skal lave forsøg i dette kapitel. Både når vi snakker induktion og transformator, vil vi se elektricitet og magnetisme blandet sammen, og vi vil gerne skille de to ad. Men det er ikke nødvendigt.

De 3 kræfter er ikke helt det samme som De 7 Energiformer. Emnerne er tæt forbundet, men det er smart at holde dem adskilt.

­