­

Magnesium i syrer

 

Du kan bruge magnesium til at finde ud af, hvor stærk en syre er. Når et lille stykke magnesium kommer ned i en syre, frigives der brint, som bobler op. Kommer der meget brint, er det en stærk syre.

 

Sikkerhed først

Sørg for at have briller på til dette forsøg.

Vi skal arbejde med syrer, og de kan blive meget varme, ja endda kogende. Husk derfor brillerne.

Det behøver ikke at være kedeligt at gå med sikkerhedsbriller. Man ser heller ikke dum og grim ud, fordi man har sikkerhedsbriller på.

Vi har 10 fingre, men kun to øjne. Derfor er det vigtigt at passe på øjnene.

Stærke og svage syrer

Magnesium vil gå i opløsning i en syre. Det går hurtigt i en stærk syre, men langsomt i en svag syre.

Forsøget kan derfor bruges til at afgøre, om en syre er svag eller stærk.

Undersøg 4 eller 5 syrer. Sørg for gode notater. Skriv lidt om hvad der sker, så du har det hele klar til afgangsprøven i juni.

Du har nu 3 forsøg til at afgøre en syres styrke:

  • 911 Syrer, baser og pH-værdier
  • 913 Væskers elektriske ledeevne
  • 914 Magnesium i forskellige syrer

 

Reaktionsligninger

Her har vi saltsyre til venstre og svovlsyre til højre. Man kan nemt se det lille

stykke magnesium i hvert reagensglas.

Der frigives brint, dvs. H2.
Her er reaktionsligningerne:

Det dannes salt

Magnesiumsulfat og magnesiumklorid er salte. Et salt består af et metal og en syrerest.

Det siger lidt bang

Forsøget skal helst udføres under udsugning. Bruger du et lille stykke magnesium, er forsøget slet ikke farligt.

 

 

 

 

 

undervisningspakken2023

­