­

Simpel analyse

 af væsker

Hvad er der i glassene?

 

Forsøget er en udfordring for nysgerrige elever. Du får udleveret 7 reagensglas med forskellige væsker i. Nu skal du prøve at finde ud af, hvad der er i glassene.

 

Forsøget egner sig godt til gruppearbejde.

   

Læreren har fyldt væsker i glassene på forhånd. Glassene er har nummer 1-7. Du skal bl.a. teste dig frem til, om de er vand- eller fedtopløselige. Er væsken klar; afgiver den lugt?

 

Som noget ekstra skal du øve dig i at måle pH-værdi. Der er nemlig et par syrer og en base med i glassene.

   

De 7 forskellige væsker i reagensglas får du udleveret af læreren. Væskerne er anbragt i tilfældig orden, udvalgt blandt følgende her til højre:

Vand, benzin, sprit, acetone, spiseolie, opvaskemiddel, eddikesyre, saltsyre, afløbsrens (natriumhydroxid)


Sådan løser du opgaven

Analyser væskerne i forhold til følgende:

  • Væskens udseende. Er den klar eller farvet, er der luftbobler eller andet i væsken?

  • Har væsken overfladespænding? Det er kun vand, der har en klar overfladespænding, dog har sprit har en lille smule.

  • Hvordan lugter den? Rent vand lugter ikke, hvorimod de fedtopløselige væsker har en stærk lugt. Er der nogen karakteristisk luft?

  • Er væsken vand– eller fedtopløselig? Dette kan nemt afgøres ved at komme lidt salt i. Kun vand kan opløse salt. Man kan også hælde lidt af væsken i vand og lidt i benzin.

  • Hvilken pH-værdi har væsken? Der er ingen mening i at måle pH på andet end vandopløselige væsker.

  • Kan væsken brænde? Kun fedtopløselige kan brænde, fordi de hører til gruppen af kulbrinter. Sprit, acetone og benzin brænder ikke ens.

  • Hvad er det for en væske? Hvilken væske opfylder alle ovenstående oplysninger? Sæt navn på.

Det er en spændende øvelse, bl.a. fordi man kun får ganske lidt af hver væske. Man skal passe på ikke at bruge det hele på en test.

 

­