Model af et alkohol-molekyle

 

Almindelig sprit hedder ethanol og er et meget lille molekyle . . .

  • 2 kulstofatomer

  • 5 brintatomer

  • og en OH-gruppe

Ordet alkohol slutter på -ol. Det gør alle de forskellige slags alkohol også. Der er tale om én stor familie.

Kulbrinter og alkoholer er lidt i familie. Man kan f.eks. sammenligne methan-gas med methanol, som er en alkohol.

 

Læg mærke til, at der er kommet et iltatom ind til højre i stregformlen, og der er dannet den karakteristiske OH-gruppe.

 

Methan og Ethan findes i dansk naturgas. De kan hverken lugtes, ses eller smages.

Byggesæt

Vi skal nu til at bygge modeller af de simpleste alkoholer.

 

Den sorte kugle er C: Carbon, kulstof

Den røde kugle er O: Oxygen, ilt

Den hvide kugle er H: Hydrogen, brint

Methanol er det mindste molekyle i gruppen af alkoholer.

 

Methanol kaldes også for træsprit, fordi det for år tilbage blev fremstillet af træmasse. Husk at træ er lavet af sukker, og man kan lave sukker om til alkohol.

 

OH-gruppen kendetegner alkoholer, og de ligner derfor lidt på vand. Faktisk har vand også en OH-gruppe, idet H2O kan tegnes . . .

 

H-O-H

Advarsel

Træsprit er farligt på flere måder: Det kan både brænde, og så er det giftigt.

 

Der går historier om folk, som selv har prøvet at brænde sprit, hvor det fik alvorlige konsekvenser som blindhed og dødsfald.

 

Heldigvis er det svært at få fat i methanol, så bare tag det roligt.

MethanolLet antændelig og meget brandfarlig

Holdes væk fra antændelseskilder

Emballagen skal holdes tæt lukket

 

 

Giftig ved indånding og indtagelse

Undgå kontakt med huden

Kan forårsage blindhed

Opbevares utilgængeligt for børn

Ølhunden

Ethanol indeholder to kulstofatomer, lidt brint og en OH-gruppe.

 

Helt ærligt - kan du ikke se, at det ligner en hund.

 

Ethanol findes i bl.a.

  • Øl

  • Vin

  • Spiritus

  • Husholdningssprit

  • Hostesaft

  • Barbersprit

Alkohol er et stort emne

Som sagt slutter alkoholer på -ol. Så der er tale om én stor familie. Tænk bare på navne som glycerol, kolesterol osv.

 

Glycerol møder vi i et fedtmolekyle.

Alkoholer findes i naturen som aromastoffer, farvestoffer, frostvæske og biologisk vigtige stoffer. Alkoholer med mange C‑atomer er faste stoffer.

Organisk kemi

Kulstof er vigtigt for liv på den måde, vi kender det her på Jorden. Der findes ca. 8 millioner forskellige molekyler inden for organisk kemi.

Der er lige et par undtagelser, og det er kultveilte CO2 og kulilte CO. De anses ikke for at være organiske gasser.

Uorganiske forbindelser er der ca. 1 million af. De indeholder ikke kulstof, men er lavet af et eller flere andre atomer fra det periodiske system.

 

Nyheder juni 2020

04 madmensk dump

Undervisningen
kører igen

9. klasse er i skole igen, og vi kigger en sidste gang på de fællesfaglige fokusområder. Eleverne skal forberede sig på at fremlægge foran videokamera, som agerer censor, der ser og hører alt. Den rigtige censor kommer jo ikke, så vi kan afholde FP9.
Se vores fokusområder. Klik her.

forurening01

Fjernundervisning
på Vejlefjordskolen i 7.-9. klasse

Vi har om teknologi her i maj måned 2020. I denne uge ser vi nærmere fysik, og der er sket rigtig meget siden år 2000. Følg med og vær nysgerrig.  Klik her.

460 celletitel

Cellen er unik

Dyrecellen og plantecellen har både ligheder og forskelle. Kik lige på denne enkle præsentation af cellen, DNA og gener.  Klik her.