­

3-faset vekselspænding

 

Vi ser på principperne bag det landsdækkende, elektriske forsyningsnet, som når helt
ind i vore hjem.

 

Tre i én

Elektricitetsværket sender strøm ud til os igennem et 3-i-ét forsyningsnet; faktisk er der 3 forskellige ledninger i ét system. Vi kalder det 3-faset vekselspænding.

Vi ser på en tegning af en generator, som kan lave 3-faset vekselspænding . . .

I midten af generatoren til venstre sidder den roterende magnet. Der er tre spoler fordelt rundt om med 120 grader imellem dem.

Inderst er de tre spoler forbundet til en fælles ledning, kaldet en 0-leder. Denne ledning er forbundet med jord og udgør derfor 0 volt i forhold til faserne. I virkelighedens verden er faserne på 230 volt.

Elektrikerne holder de tre faser adskilt ved at bruge den samme farvekode overalt i Europa. Det er smart, hvis man f.eks. skal montere et komfur eller en opvaskemaskine.

Generator

Vores generator er opbygget efter tegningen. Den kan også lave 3-faset vekselspænding. Bemærk at der er sat 3 sorte ledninger i spolernes muffer ind mod midten af generatoren. De udgør 0-lederen; og burde forbindes med jord.

 Måler man spændingen mellem 0-leder og fase på en enkelt spole, vil man f.eks. kunne opnå 2,3 volt. Måler man spændingen på to forskellige spolers faser, vil spændingen være ca. 4 volt.

 

Forskydning af faser

Man kan vise faserne på et oscilloskop; se foto til højre.

De to faser er forskudt med 1/3 periode, fordi spolerne på generatoren sidder 120 grader i forhold til hinanden. Det er de også på et elektricitetsværk.

 

230 og 400 volt

Vekselspænding på lysnettet har 3 ledere og én 0-leder.

Mellem den sorte 0-leder og en rød fase er der ca. 230 volt.

Mellem to faser er der ca. 400 volt. Reglen om kvadratrod 3 passer:

230 V * kvdr 3 = 400 V

 

 

 

Gammel trafo

Her til venstre ses en gammel transformator, som har alle 3 faser ført ud til forsiden.

Spændingen mellem to faser er større end spændingen mellem en fase og 0-lederen.

Forskellen er ca. 1,7 eller kvadratroden af 3.

 

Multistik

Går man en tur i byggemarkedet kan man købe en stikdåse, man kan tilslutte til almindelige elartikler i det blå 230 volt stik.

Nedenunder er der en rød stikdåse til kraftstrøm.

Dette billede viser altså, at man kan få både 230 volt ud den ene vej og 400 volt ud nedenunder.

 

 

 

 

 

 

Åbner man den den røde dåse, ses 5 huller.

  • 1 til 0-leder

  • 3 til faserne

  • 1 til jordforbindelse

 

 

 

 

Det tykkeste ben på stikket, der skal sættes ind i dåsen er jordforbindelsen.

Jordforbindelsen er for at sikre, at en person ikke kan få strøm igennem sig, hvis der skulle opstå en fejl i det elektriske apparat.

Vaskemaskiner, opvaskemaskiner og komfurer skal være forsynet med jordforbindelse.

 

 

Åbner man stikket, kan man se de bøsninger, hvor ledningerne skal skrues fast. Fra venstre ses . . .

  • L1

  • L2

  • jordforbindelse

  • L3

  • N (0-leder)

 

Elmuseet

Vi besøger vandkraftværket i Tange, Jylland

Vi har faktisk vandkraft i Danmark. Langs Gudenåen ses bl.a. elværket i Tange.

Skitsen viser, hvordan vandet kommer ind fra åen, punkt 1-3.
Vandet driver turbinen, punkt 4.

 

 

 

Kraften overføres til generatoren inde i huset, punkt 5 og foto her til højre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er en transformatorstation med 60 KV her i Tange.

 

 

 

 

 

 

 

Transformatorstationen i Tange med de 3 faser, som er meget nemme at få øje på.

Læg mærke til de 3 store isolatorer af porcelæn på billedet her til højre.

 

 

 

 

 

 

 

 

Forsyningsnet

Elektriciteten føres ud til forbrugerne gennem et stort forsyningsnet. Her ses de 3 faser ved Daugård. Den øverste ledning er en lynafleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

­