Bølgekar

bolgekar02Forsøg med vandbølgekar
Forsøgsserie 1, bestemmelse af bølgehastighed:
I dette forsøg eftervises sammenhængen: v = f xλ,
hvor v er bølgens udbredelseshastighed, f er frekvensen,
og λ er bølgelængden
Karret samles og stilles på en hvid plade. Bølgegiveren
monteres med en plan bølgegiver (en plandypper),
der sender plane (dvs paralelle) bølge afsted.
På bordet ses en række lyse og mørk striber, de
mørke stammer fra bølgedale, de lysefra bølgetoppe.
En bølgelængde, λ, er da afstanden mellem to
lyse eller to mørke toppe. Det kan være nødvendigt
at regulere amplituden for at få rimeligt skarpe tegninger
af bølgerne på bordet. Ligeså må der ikke
være skumklatter i vandkarret, og slet ikke på bølgegiveren.
figur 1. En harmonisk bølge
Projektionen af vandbølgerne på bordet ser ca ud
som dette (λ er netop en bølgelængde):
OPGAVE 1:
Mål, med en linial der ligger på bordet, bølgelængden
(i meter) og noter den tilhørende frekvens der aflæses
på stroboskopet. Vælg en anden frekvens, og
mål igen λ, og f.
Mål i alt 5 par af måledata.
Skema til måledata:
a) Udregn for hver par af måledata hastigheden
v = f x λ og skriv værdien i den nederste række.
f / Hz
λ / m
v = f x λ
/ (m/s)
b) Er hastigheden rimelig konstant?
c) Udregn gennemsnittet af v.

Nyheder feb. 2020

bigbang 1032 temp

Energi i Big Bang

Det fællesfaglige fokusemne om energi kan også tage Big Bang med. Her siger videnskaben, at varmeenergi bliver til atomer og senere vort univers.
Se et oplæg til energi. Klik her . . .

veganpoelse

Vegansk + svensk

Svensk pølse er populær. Udsolgt i Bilka. En førsteplads i Politiken. Den grønne bølge fortsætter ind i 2020, kan vi godt regne med.  Klik her

DSC 2722 ida

Grøn tur til Økolariet i Vejle

Vi bruger en fagdag i Vejle for at se, hvad forretninger og Økolariet gør for at få os til at tænke mere på vores kostbare klode.
Læs mere om mad og miljø . . .
klik her