Bølgekar

bolgekar02Forsøg med vandbølgekar
Forsøgsserie 1, bestemmelse af bølgehastighed:
I dette forsøg eftervises sammenhængen: v = f xλ,
hvor v er bølgens udbredelseshastighed, f er frekvensen,
og λ er bølgelængden
Karret samles og stilles på en hvid plade. Bølgegiveren
monteres med en plan bølgegiver (en plandypper),
der sender plane (dvs paralelle) bølge afsted.
På bordet ses en række lyse og mørk striber, de
mørke stammer fra bølgedale, de lysefra bølgetoppe.
En bølgelængde, λ, er da afstanden mellem to
lyse eller to mørke toppe. Det kan være nødvendigt
at regulere amplituden for at få rimeligt skarpe tegninger
af bølgerne på bordet. Ligeså må der ikke
være skumklatter i vandkarret, og slet ikke på bølgegiveren.
figur 1. En harmonisk bølge
Projektionen af vandbølgerne på bordet ser ca ud
som dette (λ er netop en bølgelængde):
OPGAVE 1:
Mål, med en linial der ligger på bordet, bølgelængden
(i meter) og noter den tilhørende frekvens der aflæses
på stroboskopet. Vælg en anden frekvens, og
mål igen λ, og f.
Mål i alt 5 par af måledata.
Skema til måledata:
a) Udregn for hver par af måledata hastigheden
v = f x λ og skriv værdien i den nederste række.
f / Hz
λ / m
v = f x λ
/ (m/s)
b) Er hastigheden rimelig konstant?
c) Udregn gennemsnittet af v.

Nyheder juni 2020

04 madmensk dump

Undervisningen
kører igen

9. klasse er i skole igen, og vi kigger en sidste gang på de fællesfaglige fokusområder. Eleverne skal forberede sig på at fremlægge foran videokamera, som agerer censor, der ser og hører alt. Den rigtige censor kommer jo ikke, så vi kan afholde FP9.
Se vores fokusområder. Klik her.

forurening01

Fjernundervisning
på Vejlefjordskolen i 7.-9. klasse

Vi har om teknologi her i maj måned 2020. I denne uge ser vi nærmere fysik, og der er sket rigtig meget siden år 2000. Følg med og vær nysgerrig.  Klik her.

460 celletitel

Cellen er unik

Dyrecellen og plantecellen har både ligheder og forskelle. Kik lige på denne enkle præsentation af cellen, DNA og gener.  Klik her.