­

farvehjul giff

Eksempel på et prøvespørgsmål

Hele emnet/kapitlet om lys kan opsummeres i et prøvespørgsmål.

Her et eksempel . . .

Tegn og fortæl, planlæg og udfør nogle forsøg, der siger noget væsentligt om:

Det synlige lys

Du kan f.eks. komme ind på . . .

   •   hvad er lys; hvordan opstår lys?

   •   lysets egenskaber

   •   lys og farver

   •   øjet

   •   elektromagnetiske bølger

 

Lys i din hverdag:

   •   Hvor og hvordan oplever du lys til hverdag?

 

Lav en plan

Når du har læst spørgsmålet her i rammen ovenover, så prøv at forestille dig, at du er til afgangsprøven i fysik/kemi.

Lav en disposition som viser, hvordan du vil gribe det hele an:

     ·     Hvilke to forsøg vil du gennemføre fra først til sidst?

     ·     Hvilke forsøg vil du evt. blot omtale mundtligt?

     ·     Hvor vil du finde teori i tekstbogen, som støtter forsøgene?

     ·     Sæt teorien op i en logisk rækkefølge.

     ·     Forklar, hvorfor den valgte teori er relevant.

 

­