­

Lysets bølgelængde

Man kan finde lysets bølgelængde ved hjælp af et optisk gitter.

laser 400

På billedet ses nederst en grøn laserpen, som sender lyset igennem et optisk gitter med 300 linier pr. millimeter.

Der kommer nogle pletter på væggen. Ud fra en formel kan man beregne bølgelængden på det grønne lys.

Der er god hjælp til udregningen i elevmappen.

 

Teori

Lys er udbreder sig som bølger, derfor kan lys også interferere. Sender man en laserstråle igennem et optisk gitter, opstår der en række interferenspletter. Når lyset går gennem spalterne, afbøjes lysbølgerne, og der opstår interferens mellem dem.

I de lyse pletter forstærker bølgernes amplitude hinanden; der er konstruktiv interferens.

I mellemrummet sker der destruktiv interferens, og der er intet lys.

Når man kender afstanden mellem spalteåbningerne i gitteret, afstanden fra gitter til væg og afstanden mellem interferenspletterne, så kan lysets bølgelængde bestemmes.

Der står en del mere teori i elevøvelsen til nr 1176.

Herunder ses billedet i en større udgave.

 

laser 649

­